Breakthrough Fashion Blogger of the year

Een (soms vervelende) eigenschap van mij is dat ik alles moet proberen. Hoe gek of onmogelijk het ook lijkt, ik probeer het gewoon als ik wil. Van de 100 dingen die ik probeer, mislukken er misschien wel 80. Maar dan weet je in ieder geval dat je er niet goed in bent of dat het niet werk. Zo sliep ik gister nog met een soort gedraaide opgeknoopte triloler vlechten op m’n hoofd omdat ik daar zogenaamd krullen van zou krijgen. Het sliep voor geen meter en ik zag er uit als een clown, m’n vriend denk soms vast waar hij in godsnaam aan begonnen is maar kan er gelukkig vaak om lachen.

Zo gaat het ook bij outfits, het is gewoon een kwestie van proberen. Misschien een gek item toevoegen wat je anders niet zou doen. Een extra laagje, 2 prints bij elkaar of gewoon kleding van je vriend, who cares? Dat laatste is op dit moment vooral mijn ding aan het worden. Zo leen ik geregeld shirts van m’n vriend en heb ik nu ontdekt dat zijn pas (met erg veel twijfel moet ik zeggen, maar uiteindelijk ging hij over de streep) aangeschafte skinny jeans voor mij de perfecte boyfriend jeans is. 2 mensen blij dus! Mijn vriend iets minder na deze ontdekking, hij mist steeds dingen uit zijn kast. Oeps!

Zo droeg ik de hele winter (protesterend tegen de winterjas) een dik zwart pluizig vest over mijn leren biker jack. Het stond super leuk en de mix van 2 verschillende materialen in de zelfde kleur gaven de outfit net wat extra diepte. Wie draagt er nou een vest over een jas? Ja, geen idee. Sommige dingen ontstaan gewoon!

Zo ook deze outfit. Ik scoorde een leuke H&M kimono voor een tientje en had totaal geen idee hoe ik deze ging dragen. De kleuren waren prachtig, ik houd van kleur en dan vooral van blauw, zo heb ik ook altijd een ring aan met grote knal blauwe steen. Ooit tegen het lijf gelopen in een lief klein vintage winkeltje in Ibiza. Geen flauw idee waar, want we kwamen het plaatsje per ongelijk tegen en hadden dorst. Sommige dingen komen gewoon ineens. Door gekke dingen te proberen heb je dan vanzelf een hele eigen look gecreëerd. Zo probeerde ik ieder item met deze kimono tot ik een look had die ik leuk vond. Eerst probeerde ik een highwaste denim short, maar het zeikte van de regen dus kon ik hier moeilijk in naar buiten. We leven helaas nog steeds in het regenachtige Nederland, ook op 18 juni regent het gewoon.

Plus dat ik deze look ook al 100x had gezien op Pinterest, opzich wel leuk dus maar weinig vernieuwend. Ik besloot weer eens in Yannick zijn kast te neuzen en probeerde z’n nieuwe broek uit. Wonder boven wonder stond hij best leuk. Ik rolde de pijpjes op, probeerde al m’n schoenen er bij uit en eindigde bij m’n heren schoentjes. Daar bij combineerde ik een donker grijs basic shirt (ook van mijn vriend) en een rits armbanden. De basis look was geboren. Met alleen de kimono was het een beetje een sombere look, ik moest iets hebben om het op te leuken. Ik pakte al mijn jassen, blouses en jacks die ik had en probeerde ze bijna allemaal. Niet allemaal even succesvol, maar uiteindelijk was mijn oversized jeans jack alweer de redder. Ik probeerde hem over de kimono en er onder, dat was een schot in de roos, de lichte denim maakte de kimono extra blauw, top!

Eenmaal omgekleed in deze look besloot ik dat er nog wel een sjaalte bij kon.. Gewoon voor wat extra ‘fun’. Ik heb geen enkele sjaal zonder print dus moest ik een sjaal zoeken die aansloot bij de kimono. Ik koos voor een oude sjaal met ketting print. Deze maakte het helemaal af. Uiteindelijk is dit de outfit geworden waarmee ik deelneem aan de ‘Breakthrough Fashion Blogger of the year’ wedstrijd, gewoon voor de fun, onder het mom van ‘even proberen’ . Want ik verwacht er totaal helemaal niks van, maar ik vind het gewoon leuk om mijn look te laten zien… Enjoy!

 

straatoutfitlichtklein
hmklein2normaal
klein hm kleur

A sometimes annoying feature of mine is that I have to try everything. Literally everything!  However crazy or impossible it may seem, if there’s there to be tried, I try it! With varying degrees of success, I might add!. Of the 100 things I tried, 80 things fail. But at least that way you know what you ‘re not good at or what  doesn’t work . So yesterday I slept with a kind of twisted tiroler braids on my head because they said I’ll wake up with perfect curls. It looked like shit and I couldn’t sleep at all and when I woke up I looked like a crazy sheep with a hangover. Sometimes my boyfriend must ask himself what kind of crazy women did he start a relationship with?!! But then he’ll laugh about it.

It’s the same with outfits , it’s just a matter of trying everything. Maybe add a crazy item that you wouldn’t wear with it. Add an extra layer , two prints together or just wear some of your boyfriends clothes, who cares? The boyfriend clothes thing is my favorite at the moment. So I just borrow his shirts and I’ve discovered that his first ( with very much doubt I have to say ) purchased skinny jeans turned out as the perfect boyfriend jeans for me. So I’m happy! My boyfriend less so after this discovery , he still misses things from his wardrobe. Oops !

So all winter (protesting against the winter jackets ) I wore a thick fluffy black cardigan over my leather biker jacket. It was super fun and the mix of two different materials in the same colour gave the outfit just some extra depth. Who would wear a vest over a jacket ? Yeah, no idea . Some things just arise ! Also this outfit . I found a nice H & M kimono for a decade and had no idea how I was going to wear this . The colours were beautiful , I love colours , especially blue , so I always have a ring with large bright blue stone. I bought it by chance after bumping into a sweet little vintage shop in Ibiza. Don’t ask me where, we entered the village accidentally looking for a drink to buy when we were thirsty. Some things just cross your path.

By trying crazy things you automatically created a very unique look . So I tried every item on this kimono until I had a look that I liked. First I tried a pair of high- washed denim shorts , but it was raining all day so I couldn’t wear them. We still live , unfortunately, in the rainy Netherlands , it even rains here in June! And I’ve already seen this look 100 times on Pinterest , Nice and flashy but so little innovation. I decided to check his wardrobe for the last time and tried out his new trousers. Miraculously, the look was pretty fun. I rolled up the legs , was trying my shoes on from there and ended with my men’s shoes .

Since when I combined a dark grey basic shirt (also my boyfriend’s) and a lot bracelets. The basic look was born . With only the kimono it looked a bit boring, I had to have something to spice it up. I grabbed all my blouses and jackets and tried almost all of them . Not all equally successful, but ultimately it was my oversized jeans jacket again that saved the outfit. I tried him on the kimono and under that, the light denim made the kimono extra blue! Nice!

Once I decided that this was the look, I just had to add an extra scarf. I have no scarf without print so I had to find a scarf that matched the kimono. I chose an old scarf with chain print . This made the fun complete. Ultimately, this has become the outfit that I participate in the ” Breakthrough Fashion Blogger of the Year” contest , just for fun , under the guise of ‘just try ‘ . Because I totally expected nothing , but I just love to show my look … Enjoy!

 

 

Leave a comment